دوشنبه 22 مهر 1398   18:28:38
...
برزوزاده
1390/5/23 يكشنبه   محسن برزوزاده
 
سمت  مدیرکل خزانه
 
تلفن محل كار  39903161-33967238
دورنگار  33967237
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:
کارشناسی حسابداری دولتی دانشکده علوم اقتصادی
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران


سوابق کاری :
حسابدار مسوول درآمد اختصاصی
حسابرس مسوول گروه نظارت مالی
ذیحساب سازمان مسکن و شهرسازی، گمرکات و اداره کل زندان‌ها، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس
ذیحساب دانشگاه علوم پزشکی
ذیحساب سازمان آموزش و پرورش و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی (سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم)
ذیحساب سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل هواشناسی و اداره کل ثبت احوال (سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران)
ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت دادگستری- عضو کمیته فرعی و دایمی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (سازمان حسابرسی)
عضو کمیته کاهش تصدی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات سه نفره موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور
عضو ستاد بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی
عضو شورای مشاوران معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور
عضو کمیته بهبود روش‌ها و فن‌آوری اطلاعات شورای مشاوران
عضو کارگروه تخصصی استقرار نظام قیمت تمام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی
عضو کمیته آمارهای مالی معاونت امور اقتصادی
کارشناس رسمی دادگستری (رشته حسابداری و حسابرسی)
عضو کارگروه اصلاح نظام حسابداری - شورای راهبری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
مدرس دانشگاه علوم اقتصادی

مهارت ها
تالیفات :
مباحث جاری در حسابداری دولتی و وظایف واحدهای امور مالی در دستگاه های دولتی (انتشارات دانشگاه قم)
حسابداری مقدماتی (انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه)
نقش حسابداری در توسعه اقتصادی انتشارات جامعه المصطفی العالمیه (مرکز جهانی علوم اسلامی)
قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
قوانین و مقررات ممنوعه
روش‌های حسابداری بهای تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی
قوانین و مقررات معاملات دولتی (مناقصه و مزایده)
بودجه ریزی عملیاتی
نجم(1) نظام جامع مالی مقررات و مالیات‌های تکلیفی ثبت شده در واحد ثبت آثار و اسناد کتابخانه ملی ایران
بودجه ریز عملیاتی
قوانین و مقررات مالی و محاسباتی (4 جلد)
حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آن در بودجه ریزی عملیاتی

مقالات:
مقاله با عنوان سیستم مالی دولت و اهمیت پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی ( مجله حسابرس )
ترجمه مقاله با عنوان حسابداری محیط زیست به سوی یک دیدگاه نظری برای گزارشگری و حسابداری محیط زیست (محله حسابرس)
مقاله با عنوان تحلیل نظری پیرامون نظام مالی ایران (استقرار حسابداری تعهدی و نقش آن در بودجه ریزی عملیاتی )، (مجله حسابرس)
مقاله بازنگری در حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت (مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی )

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir