دوشنبه 22 مهر 1398   19:46:30
...
دادگر
1396/11/18 چهارشنبه   فاطمه وظیفه دادگر
 
سمت  مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی حقوق قضایی
 • کارشناسی روانشناسی بالینی
 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


سوابق کاری

 • مشاور معاون حقوقی و نظارت سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • معاون دفتر حقوقی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران


اهم فعالیتها و دستاوردها

 1. عضو ستاد مستندسازی اموال غیر منقول وزارت امور اقتصادی و دارایی
 2. نماینده تام الاختیار مقام عالی وزارت برای نظارت بر حسن اجرای مقررات حاکم بر اموال غیر منقول دولتی  و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختمان ها و تاسیسات و اراضی دولتی و عضویت در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی
 3. مدیر پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت
 4. نماینده وزارت متبوع در مرکز جهت شرکت در جلسات کمیسیونهای موضوع مواد 2،21و29 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی ، تولیدی و غیر کشاورزی و جلسات شورای هیأت 7 نفره واگذاری زمین
 5. نماینده تام الاختیار مقام عالی وزارت در کمیسیون فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر
 6. عضویت در کارگروه بررسی ، نظارت ، پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی
 7. عضویت در کمیسیون رفع تداخلات اراضی ملی و منابع طبیعی (سازمان امور اراضی)
 8. دبیر هیات تعیین کارشناسان رسمی برای دستگاههای دولتی

پست الکترونیکی

Dadgar.f@mefa.gov.ir

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir